Politica de confidentialitate

1. CINE SUNTEM?
ALPROLIFE SRL, acorda o importanta sporita datelor tale cu caracter personal, depunand in
mod constant diligentele necesare pentru a se asigura ca prelucrarea de date efectuata
respecta cerintele legale in acest domeniu. In acest scop am elaborat prezentul angajament
prin care ne asumam sa respectam confidentialitatea datelor tale personale si prin
intermediul caruia iti explicam ce categorii de date cu caracter personal prelucreaza
ALPROLIFE, modul in care sunt utilizate respectivele date, precum si scopul in care acestea
sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.
Prezenta Politica se raporteaza doar la datele personale pe care noi le prelucram prin
intermediul website-ului nostru www.uzspace.ro (denumit in cele ce urmeaza „Site-ul” sau
„Platforma”) in contextul in care interactionezi cu acesta prin completarea formularelor
disponibile pe platfoma, prin crearea unui cont nou, inregistrarea unui review, plasarea unei
comenzi, abonarea la newsletter, completarea formularului de contact sau in situatia in care
doar navighezi pe acesta. Dorim sa te asiguram ca am luat toate masurile necesare pentru a
asigura confidentialitatea datelor tale, acestea fiind prelucrate numai de personalul
Operatorului care a fost in prealabil instruit cu privire la prelucrarea de date personale si
autorizat in acest sens si care respecta angajamente ferme de confidentialitate.
Pentru a ne cunoaste virtual, iti punem la dispozitie datele noastre de identificare.
Operatorul care prelucreaza datele tale cu caracter personal in momentul in care navighezi
pe sau interactionezi cu platforma online www.uzspace.ro este ALPROLIFE SRL, cu sediul
social Str. Bisericii Romane, nr. 112A, Brasov, jud. Brasov, inregistrata la Registrul
Comertului sub numarul J08/196/2018, avand RO38755732.
Pentru orice intrebari/ nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal sunteti
invitati sa transmiteti o cerere la adresa de corespondenta electronica office@alprolife.ro.
Persoanele care transmit astfel de solicitari catre ALPROLIFE sunt rugate sa mentioneze in
subiectul e-mailului informatii precum „protectia datelor”, „GDPR”, „date personale”, in
acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.
In aceasta calitate, vei primi un raspuns in termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea
documentului catre ALPROLIFE, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii
exceptionale. In aceste cazuri, te asiguram de faptul ca veti fi informat in mod corespunzator
cu privire la acest termen.
2. DEFINITII
Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in
vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O
persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in
mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori
specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

! In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se
pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare etc.,
astfel cum vor fi descrise in cele ce urmeaza.
Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de
operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau
neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere,
diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau
distrugerea.
! In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la
momentul navigarii tale pe website-ul www.uzspace.ro sau interactiunii cu acesta prin
completarea formularelor disponibile pe Platforma sau plasarea unei comenzi prin
intermediul site-ului ori prin abonarea la newsletter-ul Operatorului.
„Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
! Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul de date cu
caracter personal este ALPROLIFE.
„Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul
prelucrarii.
! In sensul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul de
Internet care navigheaza pe site-ul www.uzspace.ro
Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera,
specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta,
printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o
privesc sa fie prelucrate.
! Prelucrarile de date efecuate prin intermediul Platformei si in baza temeiului juridic al
consimtamantului au drept scop exclusiv abonarea la newsletter, respectiv acceptarea de
cookie-uri, altele decat cele necesare (esentiale), astfel cum este reliefat in pop-up-ul de
cookie-uri.
“Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau
organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si
persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de
operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.
„Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu
caracter personal in numele operatorului.
3. CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM?

Navigarea ta pe Site si interactiunea cu acesta implica prelucrarea a doua categorii de date
cu caracter personal, si anume:
date personale pe care le dezvalui Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul
formularului de comanda sau de contact, respectiv in situatia abonarii la newsletter),
acestea fiind colectate in mod individual;
In situatia in care se opteaza pentru facturarea pe persoana juridica, atragem atentia asupra
faptului ca datele cerute si introduse in formularele de pe site in numele unei persoane
juridice nu reprezinta date cu caracter personal (adresa de e-mail a societatii ca de exemplu
denumire@office, numarul de telefon al societatii ca de exemplu numarul de fix etc.) in
lumina prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter
personal (GDPR).
In situatia in care sunt furnizate datele cu caracter personal ale reprezentantului societatii
persoana fizica (nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail), acesta va fi
considerat drept persoana vizata conform prevederilor GDPR si ii vor fi aplicabile toate
masurile de protectie.
Utilizatorul este informat corespunzator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal atunci cand pune la dispozitia Operatorului datele sale prin intermediul
formularelor de pe site, astfel ALPROLIFE indeplinindu-si obligatia legala de informare a
utilizatorului.
ALPROLIFE colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu
caracter personal:
A. In cazul plasarii unei comenzi:
nume si prenume;
numar de telefon;
adresa de e-mail;
adresa de resedinta/ domiciliu, pentru livrarea produsului comandat;
orice alte date pe care ni le pui la dispozitie prin completarea casetei aferente formularului,
prin care ne poti transmite detalii sau preferinte relative la comanda plasata.
Nota: In situatia achitarii comenzii online, prin card bancar, datele dumneavoastra nu vor fi
prelucrate de Operator, activitatea de efectuare a platii intrand sub cerintele prevazute in
Politica de confidentialitate a procesatorilor de plata parteneri. Totusi, unele date (numarul
cardului, spre exemplu) vor putea fi salvate, insa numai la nivelul browser-ului utilizat
pentru navigare, daca optezi in acest sens, pentru achizitii ulterioare prin intermediul
cookie-urilor specifice si doar in situatia in care esti de acord cu retinerea acestor date la
nivel de browser. Acest proces de prelucrare are loc doar pentru a usura experienta
utilizatorului de plasare a unei comenzi si nu implica Operatorul ALPROLIFE, in sensul in care
acesta nu are acces (nici prin simpla vizualizare) a datelor necesare achitarii comenzii prin
intermediul cardului bancar.
B. Pentru plasarea rapida a unei comenzi, prin intermediul apelului telefonic:
numar de telefon;

nume si prenume – date furnizate cu ocazia contactarii telefonice de catre personalul
ALPROLIFE;
adresa de e-mail – data furnizata cu ocazia plasarii telefonice a comenzii;
vocea (in contextul contactarii telefonice de catre Operator pentru plasarea comenzii);
orice alte date pe care le pui telefonic la dispozitia Operatorului pentru plasarea comenzii
telefonic;
alte date de trafic aferente fiecarei comunicari telefonice, respectiv: data de inceput a
apelului telefonic, data de sfarsit a apelului telefonic, durata convorbirii telefonice, reteaua
de telefonie in care s-a derulat convorbirea, numarul la care s-a sunat si numarul de pe care
s-a sunat etc.
C. Pentru plasare unei comenzi la adresa de corespondenta electronica office@alprolife.ro:
numar si prenume;
adresa de e-mail;
numar de telefon;
adresa de livrare;
orice alte informatii pe care le puneti la dispozitia Operatorului in cadrul mesajului transmis
prin intermediul e-mail-ului.
D. Pentru crearea unui cont de utilizator:
numar si prenume;
nickname;
adresa de e-mail;
numar de telefon;
adresa (judet, oras, strada, nr., bloc, scara, et., ap.);
parola cont.
Ca metoda alternativa de creare a contului, Operatorul a implementat si varianta de
conectare cu un cont Facebook. In urma logarii prin intermediul contului de Facebook vor
putea fi prelucrate, ca date personale:
ID-ul numeric pentru reteaua sociala;
numele si prenumele;
nickname-ul.
E. Pentru completarea formularului de contact:
nume si prenume;
numar de telefon (optional);
adresa de e-mail;
orice alte informatii pe care le puneti la dispozitia Operatorului prin completarea casetei
„Mesaj”.
F. Pentru obtinerea de informatii suplimentare/ depunere de sesizari via e-mail au telefonic
(asistenta clienti), respectiv in contextul convorbirilor telefonice inbound sau/si outbound
vocea;
numarul de telefon;
alte categorii de date personale pe care ni le punteti la dispozitie in contextul convorbirilor
telefonice si care se pot referi la:
nume si prenume;

adresa de e-mail;
adresa de livrare a produsului,;
cont bancar (pentru returnarea sumelor), dupa caz etc.
datele de trafic aferente fiecarei comunicari telefonice, respectiv: data de inceput a apelului
telefonic, data de sfarsit a apelului telefonic, durata convorbirii telefonice, reteaua de
telefonie in care s-a derulat convorbirea, numarul la care s-a sunat si numarul de pe care s-a
sunat etc.;
ID comanda.
Nota: Pentru situatia particulara a prelucrarii de date prin intermediul convorbirilor
telefonice, respectiv in scopul de a afla mai multe informatii legate de protectia datelor
personale, te invitam sa parcurgi Politica noastra de call center.
G. Pentru abonarea la newsletter
Abonarea la newsletter este conditionata de oferirea consimtamantului tau in scopul
primirii de mesaje comerciale si de marketing. In acest context, se vor prelucra, ca date cu
caracter personal:
adresa de e-mail;
numele (in cazul in care adresa de e-mail este de tipul nume.prenume@gmail.com sau
variatii).
H. Pentru a posta recenzii aferente produselor comandate
nume si prenume cont utilizator;
nickname utilizator;
orice alte date pe care persoana vizata le pune la dispozitia Operatorului prin adaugarea de
comentarii aferente recenziilor postate (textul recenziei).
I. Pentru participarea la concursurile si campaniile organizate de Operator
adresa de e-mail;
nume si prenume;
numar telefon.
Operatorul, pentru a respecta principiul minimizarii datelor, in cazul castigatorilor, se va
limita in a mentiona prenumele si initiala numelui acestora pe platforma online aferenta
concursului, precum si judetul de provenienta.
De asemenea, Operatorul prelucreaza si date de marketing si comunicare numai in baza
consimtamantului prealabil al utilizatorilor, dar si date tehnice si actiuni de navigare prin
intermediul fisierelor de tip cookie si tehnologiilor similare. Puteti accesa politica noastra de
cookie-uri aici
Datele mai sus precizate contribuie la prestarea serviciilor oferite de ALPROLIFE, in mod
concret la activitatea de vanzare online a produselor comercializate prin intermediul
platformei www.uzspace.ro, dar si la comunicarea cu Operatorul sau transmiterea de
comunicari de marketing din partea acestuia, insa cu obtinerea in prealabil a acordului
utilizatorului, astfel cum este detaliat in Politica de abonare la newsletter.

In situatia in care ne vei pune la dispozitie date personale care nu ne sunt necesare pentru
scopurile mai jos descrise, respectiv pentru onorarea comenzilor plasate, pentru
solutionarea reclamatiilor sau pentru oferirea de informatii suplimentare, ne rezervam
dreptul de a le elimina de indata din baza noastra de date.
Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care iti apartin si anume: adresa
IP, versiune browser, setare fus orar si locatie, sistem de operare, platforme de pe
dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informatii nu vor fi utilizate
pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice dupa caz, si nu vor fi facute publice altfel
decat in conditiile inserate in prezenta Politica de Confidentialitate, completata cu Politica
de Cookie-uri.
Operatorul isi rezerva dreptul de a-ti solicita informatii suplimentare, insotite de documente
doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun
pentru Operator, daca este cazul, in scopurile detaliate mai jos.
Furnizorii de servicii de procesare plati vor prelucra urmatoarele categorii de date cu
caracter personal:
datele cardului bancar (numar card, CVC etc.);
numele si prenumele detinatorului cardului;â
ID comanda;
data initierii tranzactiei;
data finalizarii tranzactiei;
ID tranzactie;
situatie plata (plata efectuata/ neefectuata);
suma tranzactionata (dupa caz).
Acesti furnizori de servicii de procesare plata prelucreaza datele tale in calitate de operatori
independenti de date cu caracter personal, motiv pentru care prelucrarile de date efectuate
de acestia sunt supuse Politicii lor de confidentialitate. In pasul de introducere efective a
detaliilor cardului pe care il folosesti pentru plata online, va fi facuta cunoscuta inclusiv
identitatea operatorului de plati online.
! Nota: In cazul unor retururi/anulari ale comenzilor ce nu pot fi procesate in platforma
operatorului de plati, ALPROLIFE poate prelucra, ca date personale, IBAN-ul si banca la care
ai deschis contul bancar pentru a-ti restitui banii plati pentru produsele returnate/
comenzile anulate.
! Nota: ALPROLIFE a incheiat acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorii sai de servicii
(spre exemplu: IT/ administrare sistem online, servicii juridice, servicii procesare plati etc.),
insa nu raspunde pentru prelucrarile efectuate de acesti furnizori in nume propriu, in
situatia in care acestia ar prelucra datele in calitate de operatori independenti, persoana
vizata fiind informata in mod corespunzator cu privire la prelucrarile ce presupun un
transfer de date intre ALPROLIFE si orice societate care furnizeaza servicii catre Operator.
Datele tale cu caracter personal pot fi comunicate de ALPROLIFE, in vederea prelucrarii,
unor persoane imputernicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali,

autoritatilor si institutiilor financiare, instantelor judecatoresti sau organismelor
competente, la solicitarea acestora si in scopul furnizarii serviciilor oferite de Operator.
ALPROLIFE poate stoca datele tale personale chiar si dupa inregistrarea unei cereri de
stergere a acestor date, daca stocarea se face in unul din urmatoarele scopuri, prevazute de
art. 13 din GDPR, respectiv:
a. executarea unui contract;
b. indeplinirea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii
Europene sau al dreptului intern care se aplica operatorului;
c. exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
d. protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;
e. indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public;
f. arhivare in interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice;
g. apararea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei parti terte, cu exceptia cazului
in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate,
care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata
este un copil;
h. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
4. IN CE SCOP SI IN BAZA CAROR TEMEIURI PRELUCRAM DATELE PERSONALE?
ALPROLIFE prelucreaza datele tale cu caracter personal in urmatoarele scopuri si avand
urmatoarele temeiuri legale:
prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este
parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui
contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in concret, in scopul asigurarii accesului
persoanei vizate la produsele comercializate pe Platforma www.uzspace.ro si al incheierii
vanzarii la distanta;
bprelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1),
lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27
aprilie 2016), in cazul transmiterii de comunicari comerciale si de marketing sau al acceptarii
de cookie-uri, altele decat cele necesare;
cprelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin.
(1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din
27 aprilie 2016), pentru a putea furniza informatii corecta si complete despre produsele
comercializate prin intermediul platformei online, inclusiv prin adaugarea functiei de
recenzii, pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului
www.uzspace.ro sau serviciile si produsele oferite de Operator, precum si pentru actiunile
care implica interactiunea cu platforma online.
Datele tale personale vor fi prelucrate pentru ca ALPROLIFE sa:
imbunatateasca site-ul si serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
determine utilitatea/popularitatea continutului web prezentat pe site;
trimita notificari tehnice, de asistenta sau administrative;
onoreze cererile si sa solutioneze sesizarile primite din partea utilizatorilor;
faciliteze accesul utilizatorului la serviciile oferite de ALPROLIFE;

comunice informatiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
protejeze drepturile apartinand ALPROLIFE.
5. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul ALPROLIFE prin intermediul website-ului
www.uzspace.ro sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul
prelucrarii datelor, in acord cu prevederile legale in materia arhivarii de date. Operatorul
respecta termenele de arhivare a datelor, impuse de lege.
In privinta datelor obtinute in contextul convorbirilor telefonice inbound si outbound
(inregistrarile apelurilor telefonice), acestea vor fi pastrate, de regula, pentru o perioada de
30 de zile, cu exceptiile prevazute in Politica de call center, pe care te invitam sa o parcurgi.
Cu toate acestea, date obtinute in contextul apelurilor telefonice si care sunt necesare, spre
exemplu, pentru facturare si onorarea comenzii plasate, vor fi pastrate in acord cu
dispozitiile legale in materie de arhivare.
Datele prelucrate ca urmare a abonarii tale la newsletter vor fi prelucrate de ALPROLIFE
numai pana la retragerea acordului tau pentru prelucrare, in conformitate cu Politica de
abonare la newsletter.
6. PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI
Operatorul acorda o atentie deosebita in ceea ce priveste datele minorilor care ar putea fi
furnizate de acestia in vederea plasarii unei comenzi pe platforma online www.uzspace.ro,
pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se
realizeaza numai in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.
Astfel, Operatorul nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori.
Cu toate acestea, daca un minor plaseaza o comanda/contacteaza Operatorul prin
platformele aferente, se va considera ca minorul a facut acest demers cu acordul
reprezentantului sau legal.
Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii ori
participarea la concursuri sau campanii organizate de Operator, decat daca aceste
operatiuni se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele
acestuia, conform legii.
In acest sens, orice persoana care furnizeaza catre Operator datele personale prin
intermediul site-ului sau al altor aplicatii sau dispozitive acoperite de prezenta Politica
garanteaza faptul ca este major, respectiv ca detine capacitate deplina de exercitiu.
Orice prelucrare de date cu caracter personal apartinand minorilor se va realiza numai in
conditiile legii si avand in vedere prevederile de mai sus.
7. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Datele tale sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere
interne securizate. Cu toate acestea, prin intermediul plugin-urilor specifice retelelor sociale

(spre exemplu, Facebook, Twitter, Instagram etc.), avand calitatea de destinatari terti ai
datelor (third-party recipients), este posibil ca datele tale prelucrate in acest context sa fie
transferate si in afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European si stocate pe servere
din state terte. In acest sens, Operatorul a implementat o serie de masuri necesare si
adecvate, apte a asigura o prelucrare de date conforma.
ALPROLIFE se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile
declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat
baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert
neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care
transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile
prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.
Este posibil ca datele tale sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si
actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de
mententanta website, IT, juridice, livrare comenzi etc.
De asemenea, datele tale vor putea fi prelucrate si de partenerii nostri care presteaza
servicii de procesare plati pentru ALPROLIFE. Aceste date sunt prelucrate in vederea
efectuarii platii aferente comenzii tale online.
Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc
cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o
capacitate limitata de a utiliza informatiile tale in alte scopuri decat cel de a ne furniza
servicii.
In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa
transmitem informatii tertilor carora consimtiti sau soliciti sa efectuam o asemenea
dezvaluire.
8. LINK-URI, HYPERLINK-URI, SITE-URI TERTE
Site-ul www.uzspace.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul
lor, datele tale cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor
tehnologii.
In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a ALPROLIFE nu va fi
aplicabila si in cazul navigarii tale pe acel site.
9. CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE DETII IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA?
Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are
urmatoarele drepturi in raport cu ALPROLIFE, ca Operator de date cu caracter personal:
Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea
Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in
caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt
prelucrate datele;

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu
caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt
incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa:
office@alprolife.ro;
Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza
de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter
personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele
motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate sau prelucrate, isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic
pentru prelucrare, se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze, datele
cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse
pentru respectarea unei obligatii legale, datele cu caracter personal au fost colectate in
legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata
solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi
utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv
pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia;
Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format
structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa
fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau
executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este
fezabil din punct de vedere tehnic;
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor
personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care
serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al ALPROLIFE;
Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se
refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate
exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice
care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu
toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este
necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si ALPROLIFE,
este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia
adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate sau se bazeaza pe
consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;
Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai
sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.
Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele:
Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30;
Telefon: 0.318.059.211/0.318.059.212;
Fax: 0.318.059.602;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro;
Pagina web: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa ALPROLIFE
prin transmiterea unei solicitari la adresa: Str. Bisericii Romane, Nr. 112A, Brasov, jud.
Brasov sau la adresa de corespondenta electronica mentionata mai sus, in cadrul primei
sectiuni a prezentei Politici.
10. DISPOZITII FINALE
Daca ALPROLIFE va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate,
Operatorul va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire
la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.
Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookie-uri,
respectiv ale Politicii de abonare la newsletter si ale Politicii de call center, prezente pe
website-ul www.uzspace.ro.