Menu
Coșul de cumpărături

Politica gdpr

Politica GDPR

Utilizarea site-ului uzspace.ro, a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau când suntem
contactați prin formularul de contact, e-mail sau telefonic, vizitatorii ne încredințează informații
personale.
Politica UZSPACE.ro este de a nu vinde sau închiria datele personale ale vizitatorilor săi.
Prin intermediul prezentului document, intitulat „Politica de confidențialitate” dorim să explicăm ce
date stocăm, transmitem sau prelucrăm și pentru ce anume.
Politica de Confidențialitate, împreună cu Politica de Cookie-uri, care fac parte integrantă din
Termenii și Condițiile site-ului, se aplică tuturor vizitatorilor în relația pe care o au cu UZSPACE.ro
Dorim să specificăm faptul că luăm în serios confidențialitatea, motiv pentru care facem tot posibilul
să stocăm și să procesăm în siguranță și cu atenție informațiile care ne sunt transmise.
1. TERMENI
Termenii utilizați în Politica de Confidențialitate sunt cei prezentați în Termenii și Condițiile site-ului
pe lângă care mai adăugăm:
GDPR (General Data Protection Regulation) reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Persoană vizată este orice persoană ale cărui date sunt colectate, reținute sau procesate.
SEE reprezintă Spațiul Economic European.
Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă (persoana vizată).
Potrivit GDPR, orice Utilizator al site-ului este o Persoană vizată, adică este o persoană fizică
identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe
elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale
sau sociale.
2. CINE SUNTEM
Site-ul UZSPACE.ro este administrat de S.C. ALPROLIFE S.R.L. având următoarele date de identificare:
Cod Unic de Înregistrare RO 38755732, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J08/196/2018, cu
sediul în Strada Bisericii Romane , nr. 112A, et. 2, Brasov, România. E-mail: [email protected].
Potrivit Legii nr. 677/2001 și al GDPR, ALPROLIFE SRL este operator de date cu caracter personal.
3. CE INFORMAȚII COLECTĂM
Informațiile pe care Utilizatorul ni le furnizează în mod voluntar pentru a utiliza diverse servicii ale
site-ului:

– În cadrul formularelor aferente contului de membru: nume, prenume, forma de adresare, adresa
de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, numar de telefon;
– În cazul creării/conectarea contului de membru cu Facebook mai colectăm: ID-ul de Facebook.
– În cadrul datelor de facturare: nume, prenume, adresa de reședință (folosite doar în scopul
facturării), numarul de telefin;
-În cadrul formularului de contact sau când ne contactezi prin e-mail: nume, prenume, adresa de e-
mail și alte informații pe care ni le transmiți.
Informații pe care le colectăm automat:
În timpul navigării pe site colectăm informații de natură tehnică despre vizita utilizatorului pe site.
Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și
alte informații despre modul în care Utilizatorul a interacționat cu site-ul si traficul realizat de
Utilizator prin site-ul nostru.
Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare (exp:
web beacons, pixeli, ad tags, pixeli/tag-uri de JavaScript) pentru a recunoaște Utilizatorul. De
asemennea dăm acces unor terți (exp: furnizorii de servicii) pentru a utiliza cookie-uri și tehnologii
similare pe site-ul nostru. Detalii despre cookie-uri și tehnologiile utilizate se găsesc în pagina despre
cookiea.
4. TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE
În privința datelor pe care ni le oferi voluntar (prin completarea acestora în formularele site-ului sau
prin transmiterea lor prin e-mail), temeiul legal este de „prelucrarea este necesară pentru
executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea
persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE)
679/2016).
Potrivit GDPR, consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru
efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau
interesul legitim.
În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii
similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod
valabil consimțământul asupra prelucrării.
5. SCOPURILE COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR
Colectăm și prelucram datele utilizatorilor pentru următoarele scopuri:
– pentru oferirea de servicii pe internet (informare si vanzare online);
– pentru informare asupra stării comenzilor și serviciilor si produselor oferite;
– pentru a răspunde utilizatorilor la întrebări și solicitări;
– pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim;
– pentru a ne apăra împotriva atacurilor și abuzurilor cibernetice;
– pentru sigurarea securităţii şi integrităţii sistemelor;
– pentru a ne apăra în cazul unui litigiu;
– pentru oferirea de informații la cererea autorităţilor;
– pentru reclamă și publicitate;
– pentru marketing și promovare a produselor și serviciilor PureTECH si ale partenerilor săi (doar
pentru cazul în care ți-ai dat consimțământul în prealabil);
– pentru urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului;

– pentru servicii de comunicaţii electronice;
– pentru cercetare de piață;
– pentru statistică.
6. CÂT TIMP STOCĂM DATELE
Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai
mult de 5 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.
7. CUI TRANSMITEM DATELE UTILIZATORILOR
Nu vom dezvălui datele membrilor/clientilor către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri
de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul prealabil al membrilor.
Informații despre Utilizatori sunt transmise către următoarele entităţi:
Furnizori de servicii. Cei mai frecvent utilizați fiind:
– Procesatorul de plăţi, PlatiOnline– punctual, când este necesar acest lucru pentru
efectuarea unei plăți;
– Facebook Pixel – pentru statistica aferentă campaniilor rulate prin Facebook (nu trimitem date
personale prin intermediul acestuia; va fi utilizat doar când rulăm campanii prin Facebook plus o
perioadă după finalizarea acestora);
– Facebook Login – pentru autentificarea în contul de membru;
– Google Youtube – pentru afișarea conținutului video (exp: tutoriale video);
– Google Analytics – pentru statistică (dacă doriți să nu fiți procesat pentru statistici puteți utiliza
acest instrument). În cadrul Google Analytics: se culeg date pentru remarketing și publicitate; datele
asociate cookie-urilor, identificatorilor de utilizator sau identificatorilor de publicitate sunt păstrate
50 de luni de la ultima accesare a site-ului (cea mai mica perioadă posibilă); IP-ul Utilizatorului este
anonimizat (detalii); nu se transmit și nu se fac asocieri cu ID-uri din cadrul site-ului (funcţia User-ID
fiind dezactivată);
– Tawk.to – live chat prin intermediul caruia comunicam online cu vizitatorii si clientii siteului. Acesta
urmareste paginile vizitate de catre un vizitator si ne ajuta sa interpretam mai usor intrebarile
adresate prin intermediul chatului.
– Hotjar – sistem de optimizare si statistica. Acesta urmareste in mod anonim comportamentul
vizitatorilor pe site si ne ofera un raport despre zonele cele mai accesate.
– Mailchimp – serviciu de trimitere de email-uri. Abonarea se realizeaza doar pentru clientii directi ai
ALPROLIFE sau prin double-opt-in, in mod voluntar.
– TRUSTED.ro – Acest magazin online trimite anumite date personale ale clienților săi (ID-ul
comenzii, prenumele, adresa de e-mail, județul) către Împuternicitul Feedback.TRUSTED.ro, pentru a
obține (în mod independent față de magazin) și pentru a publica opinia clienților magazinului cu
privire la serviciile acestuia. Datele personale sunt păstrate de Împuternicit pe o perioadă maximă de
67 de zile (TRUSTED.ro își rezervă dreptul de a modifica perioada maximă pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor clienților săi). Toate opiniile publicate sunt anonime.
Toți furnizorii sunt selectați cu o grijă pentru a ne asigura că asigură o confidențialitate sporită
datelor personale. Furnizorii au o capacitate limitată, sau nu o au deloc, de a utiliza informaţiile
utilizatorilor în alte scopuri decât cel de a ne furniza serviciile contractate.
Stocarea și/sau procesarea datelor de către furnizorii de servicii se fac în conformitate cu Politicile de
Confidențialitate ale acestora pe care utilizatorii le pot consulta pe site-urile furnizorilor.

Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice atunci când există o cerere expresă din
partea acestora și legea o impune;
Altor terți doar punctual cu consimţământul sau la cererea/instrucţiunile utilizatorului.
ALPROLIFE poate furniza unor terţi informaţii de ordin general referitoare la vânzări, trafic în site
precum şi alte informaţii, însă aceste informații vor fi transmise în scop statistic și nu vor conţine
date cu caracter personal.
ALPROLIFE nu transferă în prezent datele utilizatorilor către state din afara SEE.
8. DREPTURILE UTILIZATORILOR
– Dreptul de retragere a consimțământului – Conform art. 7 din GDPR
– Dreptul de acces – Conform art. 15 din GDPR;
– Dreptul la rectificare – Conform art. 16 din GDPR
– Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Conform art. 17 din GDPR
– Dreptul la restricționarea prelucrării – Conform art. 18 din GDPR
– Dreptul la portabilitatea datelor – Conform art. 20 din GDPR
– Dreptul la opoziție – Conform art. 21 din GDPR
– Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere – Lista autorităților
– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea
de profiluri
– Dreptul de a se adresa justiției
9. EXERCITAREA DREPTURILOR
Utilizatorii își pot actualiza în orice moment preferințele legate de cookie-uri prin utilizarea
instrumentelor puse la dispoziție în cadrul paginii Despre Cookie.
Clientii își pot actualiza în orice moment preferințele legate de e-mailurile pe care doresc să le
primească din partea ALPROLIFE SRL sau a partenerilor ALPROLIFE în cadrul paginii Setări Cont.
ALPROLIFE își rezervă dreptul de a ține un log cu toate preferințele utilizatorilor pe toată perioada de
stocare a datelor acestora.
Pentru orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale sau pentru exercitarea drepturilor
legale în legătură cu datele pe care le deținem putem fi contactați prin formularul de contact sau
prin transmiterea unui e-mail la [email protected].
Mențiuni:
Vom încerca să răspundem solicitărilor în termen de 30 de zile sau mai puțin. Cu toate acestea,
termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de complexitatea cererii;
În anumite situații, este posibil să nu putem oferi acces la unele sau la toate datele personale
datorită unor dispozițiilor legale. În acest caz vom specifica motivul refuzului;
În unele cazuri, este posibil să nu putem identifica anumite date personale doar pe baza
identificatorilor furnizați în cerere. În aceste cazuri nu vom putea da curs cererii decât dacă ni se vor
furniza informații suplimentare care să permită identificarea.
10. RESTRICȚII DE VÂRSTĂ

Serviciile oferite și site-ul în sine sunt destinate utilizatorilor care au cel putin 16 ani.
Dacă orice persoană știe sau are motive să creadă că o persoană cu vârsta sub 16 ani ne-a transmis
date personale o rugăm să ne contacteze.
11. SECURITATEA DATELOR
Pentru a asigura securitatea datelor ALPROLIFE utilizează proceduri avansate de securitate alături de
politici aplicate salariaților și proceduri de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal
colectate conform prevederilor legale în vigoare.
O parte dintre acestea fiind:
– Interacțiunea dintre site și utilizatori, colectarea și transmiterea datelor se face pe conexiune SSL
criptată (certificata A+);
– Folosim metode de criptare, pseudonimizare și anonimizare a datelor unde este necesar;
– Serverele sunt colocate în datacenter unde sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat și
monitorizat;
– Software-ul utilizat este actualizat și îmbunătățit permanent;
– Folosim sisteme de monitorizare, detecție și protecție împotriva vulnerabilităților, atacurilor,
exploiturilor, etc;
– Accesul la date este limitat doar pentru personalul autorizat și doar pentru acțiunile necesare.
Echipa tehnică a ALPROLIFE depune toate eforturile, justificate comercial, pentru a proteja și procesa
în condiții optime de securitate a datelor personale primite de la Utilizatori.
Cu toate acestea, în cazul puțin probabil în care va avea loc o breșă de securitate, vom anunța
utilizatorii afectați (unde este cazul) și vom face toate demersurile necesare pentru a minimiza
impactul asupra utilizatorilor.
12. MODIFICĂRI
Politica de confidențialitate poate fi actualizată în orice moment. În cazul modificărilor care au un
impact major vom afișa o notificare în cadrul site-ului, în contul Membrului sau printr-o notificare
trimisă pe e-mail (dacă Membrul a optat pentru acest lucru).
Toate modificarile devin valabile și intră în vigoare imediat după actualizare.
13. ACCEPTAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
Prin utilizarea site-ului, a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau când suntem contactați,
declarați că ați fost informați în mod adecvat asupra prelucrării datelor personale prin intermediul
informațiilor specificate în prezenta „Politică de confidențialitate”.
Ultima actualizare a acestui document a fost făcută la data de 25 mai 2018.